ดอกอัญชัน อบแห้ง แบบแพ็ก 25 กรัม (Butterfly pea flowers)
ชาตะไคร้ใบเตยแบบแพ็ก 25 กรัม (Lemongrass Pandanus tea)
ชามุนไพรขิงแบบแพ็ก 25 กรัม
สะระแหน่ อบแห้งแบบแพ็ค 10 กรัม Dried kitchen mint
ตะไคร้อบแห้งแบบแพ็ค 30 กรัม (Dried Thai Lemongrass )
น้ำพริกหนุ่มคืนรูป
พริกอบแห้งแบบแพ็ค 25 กรัม ( Dried Hot chilli )
ข่าอบแห้งแบบแพ็ค 30 กรัม ( Dried galangal )
ชุดเครื่องแกงกะหรี่
ชุดเครื่องต้มข่า ( Tom Kha Set)
ชุดเครื่องแกงส้มชะอมไข่คืนรูป
ชุดผัดกะเพราพร้อมปรุงอบแห้ง( Ready to cook holy basil with herb set)(Pad Ka Pao)
ชุดเครื่องต้มยำ ( Tom Yum soup )
ใบตะไคร้อบแห้ง 500 กรัม
ใบตะไคร้อบแห้ง 250 กรัม
พริกอบแห้ง 500 กรัม
ใบเตยอบแห้ง 500 กรัม
ใบเตย อบแห้งแบบแพ็ค 10 กรัม (Dried pandanus leaves)
ข่าอบแห้ง ( Dried galangal ) 500 กรัม
ขมิ้นอบแห้ง (Dried Turmeric) 500 กรัม
ขมิ้นอบแห้งแบบแพ็ค 30 กรัม ( Dried Turmeric )
ผักชีฝรั่งอบแห้ง 500 กรัม
ผักชีฝรั่งอบแห้ง 250 กรัม
ใบหญ้าหวานอบแห้ง 500 กรัม (Dried Stevia leaves)
ใบหญ้าหวานอบแห้ง 250 กรัม (Dried Stevia leaves)
ใบหญ้าหวานอบแห้งแบบแพ็ค 15 กรัม (Dried stevia leaves)
กระเจี๊ยบแดงอบแห้งแบบแพ็ค 25 กรัม Dried Rosella (Hibiscus)
กระชายอบแห้ง 500 กรัม (Dried fingeroot)
กระชายอบแห้ง 250 กรัม (Dried fingeroot)
กระชายอบแห้งแบบแพ็ค 25 กรัม(Dried fingeroot)
หอมแดงอบแห้ง 250 กรัม
หอมแดงอบแห้งแบบแพ็ค 35 กรัม (Dried Shallot)
สะระแหน่อบแห้ง 500 กรัม
สะระแหน่ 250 กรัม
ผงกะหรี่ 500 กรัม
ผงกะหรี่ 250 กรัม
ผงกะหรี่แบบแพ็ค 50 กรัม
กระเทียมอบแห้ง 500 กรัม
ผิวมะกรูดอบแห้งแบบแพ็ค 30 กรัม (Dried kaffir lime skin,bergamot skin)
ขิง อบแห้ง 500 กรัม( Dried Ginger )
ขิงอบแห้งแบบแพ็ค 25 กรัม ( Dried Ginger )
ใบมะกรูดอบแห้ง(Dried Kaffir Lime leaves) หนัก 500 กรัม
พริกอบแห้ง 250 กรัม
ใบเตยอบแห้ง 250 กรัม
ข่าอบแห้ง 250 กรัม
ขมิ้นอบแห้ง 250g (Dried Turmeric)
กระเจี๊ยบแดงอบแห้ง 250 กรัม (Dried Rosella)
กระเทียมอบแห้ง แพ็ค 250 กรัม
ตะไคร้อบแห้ง 250 กรัม
กระชายดำอบแห้ง 500 กรัม

  
Sitemap หมวดหมู่